Linux Türevi Sistemlerde Süreçleri Arkaplanda Çalıştırmak

Merhabalar

Komut satırında kullandığınız komutun sonuna & parametresini ekleyerek mevcut komutu arka plana atabilirsiniz.

root# sleep 20 &

[1] 6135
Bir başka yöntem ise kullandığınız komutun çalışma esnasında ctrl+z tuşları ile çalışmasını kesip ardından bg komutunu çalıştırıp arka plana atabilirsiniz.
root# tcpdump -i eth0 -w log.pcap
tcpdump:listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^Z

[1]+ Stopped tcpdump -i eth0 -w log.pcap

root# bg
[1]+ tcpdump -i eth0 -w log.pcap &

Aşağıdaki komutu kullanarak arka planda çalışan komutları görebilirsiniz. Komutun başında + işareti komutun halen çalıştığını işareti ise komutun sonlandırıldığını belirtiyor.

root# jobs

[1]- Done    sleep 20
[2]+ Running tcpdump -i eth0 -w log.pcap 
[3]+ Running ssh
[4]+ Running tshark

Arka planda çalışan bir komutu geri ön plana getirmek isterseniz komutun başındaki numarayı jobs komutuyla öğrenip ardından aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

root# fg 2
tcpdump -i eth0 -w log.pcap

Tagged with: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Archives

Tweets

Follow @ucribrahim on twitter.